„Polski Ład” – wykaz wybranych zmian.

Szanowni Państwo

 

W związku z propozycją wprowadzenia przepisów z tzw. „Polskiego Ładu” chcielibyśmy pokrótce opisać kilka wybranych zagadnień, które mogą być bardzo istotne dla przedsiębiorców. Poniżej podajemy 10 wybranych zmian:

1. Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł – zwiększenie kwoty wolnej od podatku ma pozytywny wpływ zarówno dla pracowników jak i dla niektórych przedsiębiorców. Spowoduje to podniesienie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy do 5 100 zł.

2. Skala podatkowa – zmiana progu skali podatkowej do 120 000 zł. 

3. Ryczałt – zmiana stawek ryczałtu. Wprowadzenie składki zdrowotnej w wysokości 1/3 ryczałtu.

4. Karta podatkowa – wykreślenie formy opodatkowania na zasadach karty podatkowej. 

5. Umowa powołania – wprowadzenie składki zdrowotnej w wysokości 9% od umowy powołania.

6. Składka zdrowotna dla JDG - wprowadzenie zmian w opłacaniu składek zdrowotnych dla przedsiębiorców. Zmiana przewiduje wprowadzenie składki zdrowotnej dla JDG w wysokości 9% liczonej od dochodu.

7. Limit płatności gotówkowych – limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców zostanie zmniejszony z 15 000 zł do 8 000 zł.

8. Amortyzacja lokali mieszkalnych - zlikwidowanie możliwości amortyzowania lokali mieszkalnych dla działalności gospodarczych.

9. Wysyłka ksiąg i ewidencji do US – wprowadzenie obowiązku wysyłania ksiąg i ewidencji
w wyznaczonym terminie do US.

10. Obliczenie składki zdrowotnej – wymóg obliczenia składki zdrowotnej spowoduje wymuszenie na przedsiębiorcach wcześniejszego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji do biur rachunkowych pozwalających policzyć dochód od którego będzie liczona składka zdrowotna.

Podsumowując:

Niektóre zmiany wpłyną pozytywnie na finanse przedsiębiorców. Wpływ ten jednak zostanie zniwelowany przez przepisy, które zwiększają opodatkowanie oraz w niektórych przypadkach koszty obsługi firm. Przy wprowadzeniu w życie „Polskiego Ładu” zdecydowana większość przedsiębiorców straci na tej propozycji przepisów. Pragniemy jednak zaznaczyć, że obecne propozycje rządu mogą ulec zmianie.

 

Pozdrawiamy i życzymy samych sukcesów.

 

Business Tax Group Sp. z o. o.